سوپرمارکت اینترنتی سالی مارکت

چای ممتاز هندوستان گلستان

۲۳،۷۹۹ تومان

چای ممتاز هندوستان گلستان

دستچینی زرین از مرغوبترین برگ و غنچه گیاه چای که در کناره های رودخانه برهماپوترا در اراضی آسام و دارجلینگ هند به عمل آمده است.

این چای دارای عطر و طعم طبیعی چای سنتی هندوستان می باشد.

زمان دم کشیدن 8 تا 12 دقیقه.

500 گرم

 

با سالی مارکت آسان خرید کنید و از خرید خود لذت ببرید.

توضیحات

چای ممتاز هندوستان گلستان

دستچینی زرین از مرغوبترین برگ و غنچه گیاه چای که در کناره های رودخانه برهماپوترا در اراضی آسام و دارجلینگ هند به عمل آمده است.

این چای دارای عطر و طعم طبیعی چای سنتی هندوستان می باشد.

زمان دم کشیدن ۸ تا ۱۲ دقیقه.

۵۰۰ گرم

 

با سالی مارکت آسان خرید کنید و از خرید خود لذت ببرید.

توضیحات تکمیلی